Groothandel/Kwekerij René Zijerveld

Disclaimer voor renezijerveld.com

René Zijerveld verleent u hierbij toegang tot renezijerveld.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

René Zijerveld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij René Zijerveld.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van René Zijerveld, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.